Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

  • Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN HSC – AGRITECH
  • Địa chỉ: Agritech Building, Số B7, Khu dân cư Tân Thuận Nam, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
  • Phone: +84 283 773 8295
  • Fax: +84 283 773 2115
  • Email: support@agritechvn.com
  • Website: hsc-agritechvn.com