Dự án chuyển giao công nghệ

SẢN XUẤT PHÂN BÓN LÁ

2019: Chuyển giao Công nghệ sản xuất phân bón lá sử dụng phụ phẩm công nghiệp dầu ăn.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ

2019-2020: Chuyển giao Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ phân gà và phế phẩm từ quá trình chế biến gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐIỆN

2025: Chuyển giao Công nghệ sản xuất điện và từ phân gà và sử dụng phụ phẩm làm nguyên liệu phân bón.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *