– Tên thuốc: Weedout  480 SL
Thành phần: Hoạt chất Glyphosate IPA 480 G/l

Công dụng: Trừ cỏ tranh, cỏ gấu, và các loại cỏ khác trên vườn cà phê

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng: Industrial crops (coffee)

Liều lượng: 4 – 6  Lit/ ha

Cách dùng: Amount of water sprayed 400-500 lit/ha. Spray when grass is growing