Tác dụng:

  • Nguồn gốc hữu cơ, sạch- không còn nguồn gây bệnh cho cây trồng
  • Thúc đẩy quá trình đẻ nhánh và tăng tính chống chịu
  • Cải tạo pH đất
  • Cung cấp P & K dễ tiêu – Cây có phân dùng ngay.
  • Phân khó bị phân hủy bởi môi trường ngoài, nhả chậm, cây trồng ăn dần à Tiết kiệm
  • Cung cấp Magiê và các vi lượng khác – Giúp bộ lá xanh dày  tăng khả năng quang hợp.
Danh mục: